Egyházmegyei teremtésvédelmi nap

 

Örömmel fogadtuk a levelet, amelyben Dr. Ternyák Csaba érsek úr, március 25-ét Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét Egyházmegyei Teremtésvédelmi Nappá nyilvánította. Lelkesen kezdtünk a nap megszerezéséhez, a feladatok és felelősök kijelöléséhez. Az időjárás miatt aggódtunk egy kicsit, hiszen az előrejelzés esőt jósolt, de mi a gondviselésben bíztunk, és az most is segítségünkre sietett.

Ragyogó napsütés és iskolás gyermekek nyüzsgő tömege fogadta azokat a karácsondi lakosokat, akik március 25-én a Szent Miklós Templom előtt elsétáltak. Rövid balesetvédelmi oktatás után az osztályok felsorakoztak és az előre kikészített meglepetés dobozokhoz vonultak. Ott kaptak egy kis elemózsiát (csokoládét) hogy legyen elég energiájuk a nehéz munkához, és egy kisdobozos üdítőt, hogy meg ne szomjazzanak. Majd megkapták munkaeszközeiket, gumikesztyű, szemeteszsák, gereblye, ásó, kapa, lapát. A felszerszámozott csoportok osztályfőnökeik vezetésével az előre kijelölt területekre indultak. A szép tavaszi időben jókedvűen folyt a munka. Voltak, akik az utcákat tereket járták, és a legeldugottabb sarkokra is ügyelve szedték a szemetet. Mások a templom környékét és a plébánia kertjét szépítették Péter Atya irányítása mellett. Gereblyét ragadtak, összehúzták az elszáradt növényeket, kikapálták a gazt és munkájuk eredményeként előtűntek a tavalyi nyár romjai alól a tavasz első kis virágai. Karácsond utcái megtisztultak és megszépültek tanulóink kezei által. A rövid, de munkás szombat délelőtt segített bennünket abban, hogy rácsodálkozhassunk a teremtett világ szépségére Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.

Köszöntő

                                                                 Szeretettel köszöntöm                                                                                                                          a Göncy Pál Katolikus Általános Iskola                                                                                                                    nevelőtestülete nevében                                                                     a weboldalunkra látogatókat!

                            Fenntartónk 2016. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye.                                 Hisszük, hogy Istennel szebb, tartalmasabb és boldogabb életet lehet élni. Ezért tartjuk fontosnak tanulóink tantárgyi tudásának gyarapítása mellett a keresztény hitben található értékek átadását.

Kötelességünknek tartjuk a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatását. Mutatkozzon meg az a tantárgyi tudásban, sportban, vagy más egyéb  területen. Az iskolánkban folyó oktató, nevelő munkát ezen elvek figyelembevételével terveztük meg. Bízunk benne, hogy intézményünk valamennyi tanulója megtalálja nálunk a képességei kibontakoztatást segítő  és érdeklődési körének megfelelő tudást és ismeretanyagot. Ehhez igyekszünk lehetőséget biztosítani a tantárgyi órákon, délutáni foglalkozások, szakkörök, sportkörök keretében.

Nagy Sándorné  intézményvezető