Erasmus+ program

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

2018 decembere

A 2018/19-es tanévben először pályáztunk az Erasmus + K1 mobilitási programba, melytől azt várjuk, hogy olyan új módszerekkel ismerkedjünk meg, amelyek hatékonyabbá teszik iskolai nevelő- oktató munkánkat. A pályázat részeként elkészítettük az intézményi Európai Fejlesztési tervet, ebben részletesen megfogalmaztuk céljainkat, a pályázat során folytatandó tevékenységeinket és az elvárt eredményeket.

Az alábbiakban szeretnénk a fejlesztési terv legfontosabb elemeit közzétenni:

Községi iskolánk tanulóinak nagy hányada valamilyen szempontból hátrányos helyzetű tanuló (anyagi, szociális, képességbeli hátrányok), ezért számunkra nagyon fontos, hogy megteremtsük számukra azokat az új lehetőségeket, amelyek szükségesek a tehetségük kibontakoztatásához, a felzárkózáshoz, amelyet a szülői ház nem tudna számukra megteremteni. Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyenek más kultúrák befogadására, megismerésére, az idegen nyelven történő kommunikációra.

Úgy gondoljuk, hogy ehhez mi magunk is olyan pedagógusokká kell, hogy váljunk, akik maguk is rendelkeznek megfelelő innovációs képességekkel, vallják ezeket a nézeteket.A programban való részvételtől várjuk, hogy nemcsak idegen-nyelvi kompetenciánk fejlődik, de számos területen korszerűsödnek szakmai ismereteink, megerősödik keresztény világnézetünk és új módszereket ismerünk meg az együttműködésre a konfliktuskezelésre és a másság elfogadására.

Célunk továbbá, hogy tanulói létszámunkat a magasabb oktatási színvonal révén megőrizzük, hogy ne érvényesüljön a városi iskolák elszívó hatása.

A korszerű módszereknek köszönhetően szeretnénk, ha tanítványaink eredményesebben és nagyobb létszámmal vehetnének részt a tanulmányi versenyeken is.

Az elsajátított módszertant már a következő tanévtől alkalmaznánk munkánk során , a pályázatban vállalt disszeminációs tevékenységet pedig saját és külső intézményekben is gyakorolnánk.

Intézményünk szempontjából a Pedagógiai Programunkkal összhangban jelentős eredményekre számítunk az alábbi területeken:

  • Más országokban élő katolikus pedagógusok életpéldájának megismerése.
  • A katolikus többlet tantárgyi órákon történő megjelenítéséhez új módszerek megismerése.
  • Idegen-nyelvi kompetenciák fejlesztése
  • Digitális kompetenciák fejlesztése
  • Gyermekközpontú szemléletmód módszereinek gazdagítása.
  • Újabb lehetőségek megismerése a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén.
  • A pedagógusok önfejlesztésének támogatása, ösztönzése.
  • Nemzetközi kapcsolatok kiépítése

Szeretnénk elérni, hogy a nem nyelvszakos kollégák közül is egyre többen beszéljenek idegen nyelven, ezzel személyes példát mutatva tanulóinknak, illetve nyelvtudásukat a későbbiekben nemzetközi kapcsolatokban is kamatoztatni tudják.

Célunk továbbá, hogy nevelőink egyre több szakmai, módszertani, az IKT eszközök alkalmazására alapuló továbbképzésen vegyenek részt.

2019 májusa

Örömmel értesítünk mindenkit, Erasmus+ KA1 mobilitási pályázatunkat melynek pontos elnevezése : „A 21. század kihívásai az oktatásban „    „ The challenge of the 21st century in education and teaching” érdemesnek találták a megvalósításra. 15 202 Euro támogatást ítéltek meg számunkra,így intézményünkből idén 6 kolléga vehet részt szakmai továbbképzéseken a következő helyszíneken:
Antal-Both Györgyi   Írország Dublin – Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom
Marton Miklós Írország Dublin –  General English Language Training
Nagy Sándorné Írország Dublin – Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools + English Language and Culture for Educators
Papp Andrea Olaszország Firenze  – Szoft készség erős tanárok számára
Rozovitsné Sebők Noémi Olaszország Firenze  – There is an App for that!
Simon Klára Írország Firenze – The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration

A mobilitásokra 2019 júliusa és 2019. novembere között kerül sor, kollégáink beszámolói az alábbi linkeken érhetők el:

Antal-Both Györgyi https://gyorgyidublin.blogspot.com/

Marton Miklós miklosdublin.blogspot.com

Nagy Sándorné tundedublin.blogspot.com

Papp Andrea andifirenze.blogspot.com

Rozovitsné Sebők Noémi noemifirenze.blogspot.com

Simon Klára  sklarikafirenze19erasmus.blogspot.com