Tantestület

Név Végzettség Munkakör Egyéb beosztás
1. Antal-Both Györgyi magyar-orosz 8. o.  osztályfőnök

magyar  6., 8. évfolyam oktatása

2. Bálintné Nagy Andrea történelem-orosz fejlesztő pedagógus  fejlesztő órák
5-6. évfolyam történelem
3. Dobosné Mahunka Mária matematika-kémia, oktatási informatikus  matematika- kémia, biológia 7. 8., évfolyamon
4. Földiné Tasi Ágnes matematika-fizika 6.a osztályfőnök
matematika 6. 8. évfolyam , fizika 7. 8. évfolyam
5. Gyóni József tanító (testnevelés speckoll.) hittan, 1. évfolyam tanítása
6. Kovácsné Kovács Viktória magyar-történelem szakos tanár 6. évfolyam magyar  igazgató helyettes
7. Kárpáti Gábor földrajz-testnevelés  5. o.  osztályfőnök
testnevelés 5.7.8. évfolyam
8.  Haraszti Henriette tanító 3. évfolyam t anítása, 6. évf. természetismeret és testnevelés
9. Mészáros Péter tanító 3.o osztályfőnök
10. Nagyné Bozóki Krisztina testnevelés-orosz-angol angol  5. 6. 7.  8. évfolyam, testnevelés 6.a
11. Nagy Sándorné matematika-angol angol 4. 6. évfolyam  igazgató
12. Papp Andrea tanító 1.o. osztályfőnök
13. Pappné Fehér Anikó gyógypedagógus, tanító (ének speckoll.) rehab órák, fejlesztő órák, ének órák tartása felsős munkaközösség vezető, énekkar vezetője
14. Rozovitsné Sebők Noémi tanító 4.o osztályfőnök alsós mk. vez.
15. Tóth Józsefné tanító 2.o. osztályfőnök GYIV felelős, színjátszó csoport vezetője
16. Tyukodi-Bene Beáta tanító (rajz speckoll.) rajz tanítása
17. Vadnainé Tasi Zsuzsanna óraadó 2. osztály tanítása
18. Virág Sándor magyar-történelem 7. o osztályfőnök

magyar 5. 7. évfolyam
történelem 7.-8. évfolyam

19. Simon Klára hitoktató
20. Greuter György hitoktató
21. Varga Gáborné tanító óraadó informatika
22. Literáti Mária gyógypedagógus, logopédus óraadó rehab óra tartása

Vélemény, hozzászólás?