Tantestület

Név Végzettség Munkakör Egyéb beosztás
1. Antal-Both Györgyi magyar-orosz 6.b osztályfőnök

magyar 5. 6. évfolyam oktatása

2. Bálintné Nagy Andrea történelem-orosz fejlesztő pedagógus 8.b osztályfőnök fejlesztő órák
8. évfolyam történelem
3. Dobosné Mahunka Mária matematika-fizika-kémia, oktatási informatikus  matematika- kémia 7. 8. évfolyamon felsős reál munkaközösség-vezető
4. Földiné Tasi Ágnes matematika-fizika 6.a osztályfőnök
matematika 5. 6. évfolyam , fizika 7. 8. évfolyam
5. Gyóni József tanító (testnevelés speckoll.) hittan, testnevelés tanítása napközis nevelő (3.csoport)
6. Hejjel Anita biológia kémia  környezetvédelem ,szakos tanár természetismeret 5.6  biológia-főldrajz 7.8 évfolyam
7. Kárpáti Gábor földrajz-testnevelés  8.a osztályfőnök
testnevelés 6.7.8. évfolyam
8. Kisné Haraszti Henrietta tanító matematika, magyar, rajz, technika 1.o napközis nevelő (1.csoport)
9. Kiss Imre technika, oktatási informatikus informatika oktatása
10. Marton Miklós történelem, gyógypedagógus, hitoktató intézményvezető

hittan 6, évfolyam

11. Mészáros Péter tanító 1.o osztályfőnök DÖK vezető
12. Nagyné Bozóki Krisztina testnevelés-orosz-angol 7.o osztályfőnök

angol 4, 5. 6. 7. évfolyam

13. Nagy Sándorné matematika-angol intézményvezető-helyettes

angol 8. évfolyam

14. Papp Andrea tanító 3.o osztályfőnök
15. Pappné Fehér Anikó gyógypedagógus, tanító (ének speckoll.) rechab órák, fejlesztő órák, ének órák tartása fejlesztő munkaközösség vezető, énekkar vezetője
16. Rozovitsné Sebők Noémi tanító 2.o osztályfőnök
17. Tóth Józsefné tanító 4.a osztályfőnök GYIV felelős, színjátszó csoport vezetője
18. Tyukodi-Bene Beáta tanító (rajz speckoll.) rajz tanítása napközis nevelő (2.csoport)
19. Vadnainé Tasi Zsuzsanna tanító 4.b osztályfőnök alsós munkaközösség vezető
20. Virág Sándor magyar-történelem 5.o osztályfőnök

magyar 5. 7. évfolyam
történelem 5.6.7. évfolyam

felsős humán munkaközösség-vezető
21. Simon Klára hitoktató
22. Strahl Péter hitoktató
23. Varga Gáborné tanító óraadó napközis nevelő (4.csoport)
24. Litteráti Mária gyógypedagógus, logopédus óraadó rechab óra tartása

Vélemény, hozzászólás?